Szerepei a Figuránál:

2012/2013

Férfiak, vásárosok, asszonyok, fogdmegek – Klenódium ; rendező: Czegő Csongor, Török Zoltán, 2013.